Idea

Między 11 a 14 września 2019 roku odbędzie się we Wrocławiu kolejny, siedemnasty już, Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, współorganizowany przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym razem spotkanie to odbędzie się pod hasłem „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”. Umożliwia ono czynny udział przedstawicielom wszystkich subdyscyplin socjologicznych i nauk pokrewnych, pozwala na nowe spojrzenie na integrację i konflikty, na kapitały i wartości, na różne oblicza wielokulturowości i konsekwencje współczesnych migracji, na boje o ład społeczny i style życia, na tożsamość i stan polskiej socjologii, na rolę socjologów we współczesnym świecie, na stare i nowe problemy społeczne, na uchylanie bądź stanowienie rozmaitych granic, na złożoności współczesnego świata.

Jednymi z najważniejszych idei zjazdu są:

  • łączenie środowiska socjologicznego, otwarcie się na różne środowiska oraz współpraca z nimi, tak by zjazd stał się forum wymiany myśli pomiędzy socjologami i socjolożkami akademickimi i praktycznymi, naukowcami, doktorantami istudentami z różnych kohort wiekowych, przedstawicielami różnych dyscyplin, subdyscyplin, ośrodków naukowo-badawczych, jak i reprezentantami różnych światów politycznych,
  • miejsca dla krytycznej diagnozy stanu społeczeństwa polskiego w Europie i na świecie, a zarazem przestrzeni dla głosu na rzecz obrony miejsca socjologii w społeczeństwie, zarówno w wymiarze profesjonalnym (standardy zawodowe), jak i w wymiarze publicznym (głos socjologów w debacie publicznej, kształcenie krytycznych obywateli),
  • podkreślenie roli i znaczenia wiedzy socjologicznej dla udzielenia merytorycznej, rzetelnej i krytycznej odpowiedzi na wyzwania w wybranych obszarach życia społecznego, a także wkładu socjologii do wiedzy międzydyscyplinarnej.

Jako Komitet Organizacyjny XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego pragniemy zrealizować te cele przez zagwarantowanie maksymalnej różnorodności poglądów na sesjach plenarnych, sympozjach, grupach tematycznych, zaś w wymiarze organizacyjnym przez różnorodne formuły wymiany myśli i uczestnictwa, współpracę z ośrodkami akademickim we Wrocławiu, w których pracują socjologowie i towarzystwami naukowymi oraz przez umiędzynarodowienie Zjazdu.

 

XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny — zadanie finansowane w ramach umowy 823/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Rejestracja

Aby wziąć udział w Zjeździe, należy zarejestrować się w systemie obsługi konferencji Coffee.

Terminy zgłoszeń

Koszt uczestnictwa uzależniony jest od terminu złożenia zgłoszenia.
Szczegóły w regulaminie.

15 marca 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć w charakterze referenta
15 kwietnia 2019 r.
dla osób chcących zgłosić imprezę towarzyszącą
31 sierpnia 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć bez wygłoszenia referatu

Projekt i wykonanie — fenomeno.pl