Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność

Hasło „Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność” ma wielką siłę, bo jest kierowane wprost, do każdego i to na wielu poziomach. Dotyczy jednostki, która w świetle codziennych relacji nie pozostaje sama i wraz z innymi stanowi „My”, przy czym podkreślić należy, że istnienie „Ja” i „My” jest możliwe dzięki wyróżnieniu rzeczywistych lub jedynie wyobrażonych, na potrzeby rozumienia rzeczywistości, „onych”, bez których opis społecznego świata jest niemożliwy. Ponadto „Oni” są konieczni, żeby za sprawą podmiotowości kształtować własną tożsamość i określić swoją przynależność.

Personalnie nacechowane „Ja. My. Oni?” posiada uniwersalny charakter, ustanawia szansę na refleksję nad własnym położeniem w ramach wspólnoty, w strukturze podziałów społecznych, w procesach o lokalnym i globalnym charakterze, w życiu politycznym, w konsumpcji i w preferencjach dla wybranych wartości. Podmiotowość, tożsamość, przynależność to zarazem podstawowe kategorie socjologiczne, bez których trudno wyobrazić sobie dziś prowadzenie badań i analiz.

Hasło wrocławskiego Zjazdu umożliwia rekrutację do czynnego udziału przedstawicielom wszystkich socjologicznych subdyscyplin i przedstawicielom pokrewnych nauk, to hasło jest dosłownie dla wszystkich – jak tużpowojenny Wrocław dla terytorialnie i kulturowo zróżnicowanych osadników, jak współczesny Wrocław ”Miasto Spotkań”. Hasło Zjazdu umożliwia nowe spojrzenie na integrację i konflikty, na kapitały i wartości, na różne oblicza wielokulturowości i konsekwencje współczesnych migracji, na boje o ład społeczny i style życia, na tożsamość i stan polskiej socjologii, na rolę socjologów we współczesnym świecie, na stare i nowe problemy społeczne, na uchylanie bądź stanowienie granic we wszystkich obszarach zainteresowań i poznania, wreszcie – na złożoności współczesnego świata z socjologicznej perspektywy.

Organizatorzy wyrażają przekonanie, że uczestnicy Zjazdu zgłoszą  inne jeszcze propozycje, wykraczające poza wspomniane tu zakresy. Potwierdzi to inspirująca funkcja hasła „Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność” i będzie wpisywać się w osiągnięcia XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu.

Aktualności

2019 | 03 | 16

Komitet Organizacyjny XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu informuje o przedłużeniu terminu naboru referatów do grup tematycznych.

Organizatorzy grup tematycznych czekają na zgłoszenia do dnia 22 marca br.

Wszelkie szczegóły znajdują się w załączonym komunikacie nr 8. 
 

czytaj dalej
2019 | 02 | 27

Komitet Organizacyjny XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu pragnie przypomnieć, że trwa nabór referatów do grup tematycznych. Organizatorzy grup czekają na zgłoszenia do 15 marca 2019 roku.

Rejestracja do grup tematycznych – wyłącznie przez system COFFEE – odbywa się przez stronę: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=755 (dotyczy zarówno członków, jak i nie-członków PTS).

czytaj dalej

Rejestracja

Aby wziąć udział w Zjeździe, należy zarejestrować się w systemie obsługi konferencji Coffee.

Terminy zgłoszeń

Koszt uczestnictwa uzależniony jest od terminu złożenia zgłoszenia.
Szczegóły w regulaminie.

15 marca 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć w charakterze referenta
15 kwietnia 2019 r.
dla osób chcących zgłosić imprezę towarzyszącą
31 sierpnia 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć bez wygłoszenia referatu

Projekt i wykonanie — fenomeno.pl