Program

11.09.2019
środa
Stadion Wrocław

godziny

 

9:00 – 11:00

rejestracja

11:00 – 12:00

otwarcie zjazdu

12:00 – 13:30

koktajl

13:30 – 15:00

Subjectivity, Identity and Belongingness: How Reflexivity links them; wykład otwierający prof. Margaret Archer
tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie, angielsko-polskie
transmisja online

15:00 – 15:30 

przerwa kawowa

15:30 – 17:45

grupy tematyczne I

17:45 – 20:00

wydarzenia towarzyszące

18:00 - 20:00

Role of Sociology in the Changing World; sesja prezydencka z udziałem prezydentów towarzystw socjologicznych
transmisja online

12.09.2019
czwartek
Stadion Wrocław
godziny 
9:15 – 11:30

sympozja

1. Socjologia i socjologowie a odzyskanie niepodległości i budowa instytucji naukowych w II Rzeczpospolitej
Organizator: Rafał Wiśniewski
tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie, angielsko-polskie
transmisja online

2. Polska jako kraj imigracji
Organizatorzy: Marek Czyżewski, Magdalena Łukasiuk, Mikołaj Pawlak

3. Człowiek podmiot działający- koncepcje działania podmiotowego w socjologii
Organizatorzy: Krzysztof Wielecki, Joanna Wyleżałek

4. Wielka zmiana 1989 r.
Organizatorka: Mirosława Grabowska
tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie, angielsko-polskie

11:30 – 12:00przerwa kawowa
12:00 – 14:15grupy tematyczne II
14:15 – 15:30przerwa obiadowa
15:30 – 17:45

sympozja

1. Polska socjalna: Sukcesy, kryzysy i porażki okresu przemian
Organizatorzy: Sekcja Pracy Socjalnej PTS, Jolanta Grotowska-Leder

2. Lata 60. jako apogeum polskiej nowoczesności? Modernizacja komunistyczna i nauki społeczne w okresie PRL
Organizator: Tomasz Zarycki

3. Komentatorzy czy współkreatorzy życia społecznego. Zaangażowanie publiczne i medialne polskich socjologów
Organizator: Arkadiusz Jabłoński

4. Socjologia wobec wyzwań środowiskowych. Czy możliwa jest zmiana?
Organizatorka: Dorota Rancew Sikora
tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie, angielsko-polskie

18:00 - 19:00Spotkanie Zarządu Głównego PTS z Zarządami Sekcji PTS
17:45 – 20:00wydarzenia towarzyszące
20:30 – …

bankiet
Centrum Kongresowe Hali Stulecia

13.09.2019
piątek
Stadion Wrocław i lokalizacje specjalne w mieście
godziny 
9:15 – 11:30grupy tematyczne III
11:30 – 12:00przerwa kawowa
12:00 – 14:15grupy tematyczne IV
14:15 – 15:30przerwa obiadowa
15:30 – 16:30spotkania sekcji PTS
17:30 – 19:45

sympozja

1. Ziemie Zachodnie i Północne – nowe konteksty i wyzwania
Organizatorzy: Zbigniew Kurcz, Anna Śliz
Lokalizacja: Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska

2. Z warsztatów badaczy
Organizator: Janusz Durlik (OFBOR, PTBRiO)
Lokalizacja: Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska

3. (De/Re)konstruowanie granic w Europie w dobie kryzysów - głosy socjologów i praktyków
Organizatorka: Elżbieta Opiłowska
tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie, angielsko-polskie
Lokalizacja: Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 

4. Socjologia w Europie Środkowo-Wschodniej
Organizatorzy: Marcin Dębicki, Irena Wolska-Zogata
tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie, angielsko-polskie
transmisja online

Lokalizacja: Oratorium Marianum, gmach główny UWr, pl. Uniwersytecki 1

20:00 – …wydarzenia kulturalne
14.09.2019
sobota
Stadion Wrocław
godziny 
9:15 – 11:30grupy tematyczne V
11:30 – 12:00przerwa kawowa
12:00 – 14:15

końcowa sesja plenarna

Rewolucja czy reprodukcja (panel dyskusyjny)
Organizator: Tomasz Zarycki
tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie, angielsko-polskie
transmisja online

14:15 – …wydarzenia towarzyszące

Rejestracja

Aby wziąć udział w Zjeździe, należy zarejestrować się w systemie obsługi konferencji Coffee.

Terminy zgłoszeń

Koszt uczestnictwa uzależniony jest od terminu złożenia zgłoszenia.
Szczegóły w regulaminie.

15 marca 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć w charakterze referenta
15 kwietnia 2019 r.
dla osób chcących zgłosić imprezę towarzyszącą
31 sierpnia 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć bez wygłoszenia referatu

Projekt i wykonanie — fenomeno.pl