Dla mediów

Informacje dla dziennikarzy

Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny jest wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się co trzy lata, a jego celem jest integracja środowiska socjologicznego oraz propagowanie wiedzy socjologicznej w szerokich kręgach odbiorców. Zjazd stanowi forum wymiany myśli pomiędzy socjologami i socjolożkami akademickimi i praktycznymi, naukowcami, doktorantami i studentami oraz reprezentantami różnych środowisk politycznych, organizacji pozarządowych i instytucji związanych z biznesem, gospodarką i kulturą.

Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny jest wydarzeniem o bogatych tradycjach i prestiżu. Jego korzenie sięgają lat 30. XX wieku.

Podczas czterech dni Zjazdu odbywają się wykłady otwarte, sesje plenarne, sympozja, debaty, warsztaty, wystawy oraz obraduje ponad 90 grup tematycznych.

XVII edycja Zjazdu odbywa się pod hasłem: „Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”. Jego ideą jest zwrócenie uwagi na jednostkę, która w świetle codziennych relacji nie pozostaje sama i wraz z innymi stanowi „My”. Jednocześnie „ja” i „my” nie istnieje bez „onych”, stanowiących nieodzowne odniesienie dla tworzenia tożsamości. Personalnie nacechowane „Ja. My. Oni?” posiada uniwersalny charakter, ustanawia szansę na refleksję nad własnym położeniem w ramach wspólnoty, w strukturze podziałów społecznych, w procesach o lokalnym i globalnym charakterze, w życiu politycznym, w konsumpcji i w preferencjach dla wybranych wartości. Podmiotowość, tożsamość, przynależność to zarazem podstawowe kategorie socjologiczne, bez których trudno wyobrazić sobie dziś prowadzenie badań i analiz.

Organizatorzy Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu pragną, aby Zjazd stał się miejscem krytycznej diagnozy stanu społeczeństwa polskiego w Europie i na świecie. Chodzi o to, żeby głos socjologów, oparty na rzetelnych badaniach empirycznych, był wyraźnie obecny w debacie publicznej.

Zjazd ma łączyć globalność i lokalność: podejmować debatę nad sprawami polskimi i globalnymi z udziałem zaproszonych gości zagranicznych (uznanych w światowej socjologii i ważnych dla dyscypliny), a także poszukiwać odpowiedzi dopasowanych do kontekstu lokalnego, reagujących na potrzeby i wyzwania społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Ideą Zjazdu jest otwartość na różne środowiska społeczne (mniejszości etniczne, organizacje pozarządowe, instytucje kultury), szeroka formuła partycypacji i możliwości zaprezentowania wyników oryginalnych badań socjologicznych (także z udziałem przedstawicieli innych dyscyplin wiedzy i praktyków), budowanie pomostów z krajami ościennymi (Czechami, Niemcami, Ukrainą itp.).

Zjazd odbywa się w dniach: 11-14 września 2019 roku na Stadionie Wrocław oraz w wybranych wyjątkowych lokalizacjach w centrum miasta (min. Oratorium Marianum, DCF, Centrum Historii Zajezdnia)

Organizatorami Zjazdu są:

  • Polskie Towarzystwo Socjologiczne,
  • Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rejestracja

Aby wziąć udział w Zjeździe, należy zarejestrować się w systemie obsługi konferencji Coffee.

Terminy zgłoszeń

Koszt uczestnictwa uzależniony jest od terminu złożenia zgłoszenia.
Szczegóły w regulaminie.

15 marca 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć w charakterze referenta
15 kwietnia 2019 r.
dla osób chcących zgłosić imprezę towarzyszącą
31 sierpnia 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć bez wygłoszenia referatu

Projekt i wykonanie — fenomeno.pl