Aktualności

2019 | 02 | 27

Komitet Organizacyjny XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu pragnie przypomnieć, że trwa nabór referatów do grup tematycznych. Organizatorzy grup czekają na zgłoszenia do 15 marca 2019 roku.

Rejestracja do grup tematycznych – wyłącznie przez system COFFEE – odbywa się przez stronę: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=755 (dotyczy zarówno członków, jak i nie-członków PTS).

czytaj dalej
2019 | 01 | 10

Zapraszamy do nadsyłania referatów do grup tematycznych Sekcji PTS i międzyośrodkowych XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu (OZS). Zjazd odbędzie się pod hasłem „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”.

czytaj dalej
2018 | 10 | 25

Przekazujemy informację o udzieleniu XVII OZS Honorowego Patronatu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 

czytaj dalej
2018 | 10 | 02

Zapraszamy do zapoznania się z abstraktem wystąpienia otwierającego XVII OZS PTS prof. M. Archer. 

Wystąpienie będzie zatytułowane: Subjectivity, Identity and Belongingness: How Reflexivity links them. 

czytaj dalej
2018 | 06 | 21

Zapraszamy do zapoznania się z listą grup tematycznych zgłoszonych przez Sekcje PTS i zaakceptowanych przez Radę Programową. 

Rada Programowa Zjazdu rekomenduje, aby osoby zainteresowane organizacją grupy tematycznej regularnej lub nieregularnej międzyośrodkowej zapoznały się wcześniej z listą tematów grup zgłoszonych przez Sekcje PTS w celu zapobiegnięcia ewentualnemu powieleniu tematyki/problematyki już zgłoszonej i zaakceptowanej. 

czytaj dalej
2018 | 06 | 21

Zapraszamy Członków PTS do zgłoszenia propozycji grup tematycznych regularnych (złożonych z indywidualnych wystąpień) oraz nieregularnych (w których w miejsce indywidualnych referatów pojawiają się inne typy wystąpień, np. panele, okrągłe stoły, stoliki dyskusyjne, sesje posterowe, spotkania z autorami i in.). Grupy mogą obradować w języku polskim i angielskim. Formułując propozycje prosimy pamiętać, że Zjazd odbędzie się pod hasłem „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”.

czytaj dalej
2018 | 05 | 07

Margaret S. Archer, brytyjska profesor socjologii, absolwentka London School of Economics oraz Ecole Pratique des Hautes Etudes w Paryżu, wykładała w University of Cambridge, London School of Economics, University of Reading, a w 1979 uzyskała tytuł profesorski w University of Warwick, kierowała również Centrum Badań nad Ontologią Społeczną w Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Pierwsza przewodnicząca-kobieta Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego w latach 1986-1990.

czytaj dalej
2018 | 02 | 26

Zapraszamy do składania propozycji wydarzeń towarzyszących XVII Ogólnopolskiemu Zjazdowi Socjologicznemu we Wrocławiu.

W programie Zjazdu przewidziano czas na wydarzenia towarzyszące w godzinach od 17:30 do 19:00 w dniach 11, 12 i 13 września (środa, czwartek, piątek) oraz w ostatni dzień Zjazdu, w sobotę 14 września od 13:30.

Komitet Organizacyjny jest otwarty na wydarzenia proponowane także w innych godzinach i dołoży wszelkich starań, by pomóc osobom zgłaszającym w udanej organizacji wydarzenia towarzyszącego.

czytaj dalej
2018 | 02 | 26

Zapraszamy Sekcje PTS do zgłoszenia propozycji grup tematycznych (prosimy zapoznać się z załącznikiem: Komunikat nr 1 – Zasady zgłaszania Grup Sekcji PTS). Zjazd odbędzie się pod hasłem „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”. Hasło to posiada uniwersalny charakter, ustanawia szansę refleksji nad własnym położeniem w ramach wspólnoty, w strukturze podziałów społecznych, w procesach o lokalnym i globalnym charakterze, w życiu politycznym, w konsumpcji i w preferencjach dla wybranych wartości.

czytaj dalej
2018 | 01 | 12

Witamy na oficjalnej stronie XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który odbędzie się pomiędzy 11 a 14 września 2019 roku we Wrocławiu. Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnymi informacjami o Zjeździe, które można znaleźć w zakładkach Idea, Program i Warunki uczestnictwa. W galerii zamieściliśmy kilka zdjęć, które dokumentują nasze prace organizacyjne.

Do zobaczenia we Wrocławiu!

czytaj dalej

Strony

Rejestracja

Aby wziąć udział w Zjeździe, należy zarejestrować się w systemie obsługi konferencji Coffee.

Terminy zgłoszeń

Koszt uczestnictwa uzależniony jest od terminu złożenia zgłoszenia.
Szczegóły w regulaminie.

15 marca 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć w charakterze referenta
15 kwietnia 2019 r.
dla osób chcących zgłosić imprezę towarzyszącą
31 sierpnia 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć bez wygłoszenia referatu

Projekt i wykonanie — fenomeno.pl