XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny z dofinansowaniem MNiSW

Z radością informujemy, że dzięki wielkiemu zaangażowaniu członków komitetu organizacyjnego XVII OZS w przygotowanie wniosku (kol. Justyna Kajta, kol. Dawid Krysiński, kol. Adam Mrozowicki, kol. Piotr Pieńkowski) nasze wydarzenie uzyskało wnioskowaną kwotę dofinansowania w ramach konkursu na działania upowszechniające naukę organizowanego przez MNiSW.

Więcej informacji tutaj

XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny — zadanie finansowane w ramach umowy 823/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Rejestracja

Aby wziąć udział w Zjeździe, należy zarejestrować się w systemie obsługi konferencji Coffee.

Terminy zgłoszeń

Koszt uczestnictwa uzależniony jest od terminu złożenia zgłoszenia.
Szczegóły w regulaminie.

15 marca 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć w charakterze referenta
15 kwietnia 2019 r.
dla osób chcących zgłosić imprezę towarzyszącą
31 sierpnia 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć bez wygłoszenia referatu

Projekt i wykonanie — fenomeno.pl