Prof. Margaret S. Archer wygłosi wykład otwierający XVII OZS!

Margaret S. Archer, brytyjska profesor socjologii, absolwentka London School of Economics oraz Ecole Pratique des Hautes Etudes w Paryżu, wykładała w University of Cambridge, London School of Economics, University of Reading, a w 1979 uzyskała tytuł profesorski w University of Warwick, kierowała również Centrum Badań nad Ontologią Społeczną w Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Pierwsza przewodnicząca-kobieta Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego w latach 1986-1990. Autorka kilkunastu książek z zakresu krytycznego realizmu i socjologii relacyjnej, w tym przetłumaczonej na język polski książki „Człowieczeństwo. Problem sprawstwa” (Zakład Wydawniczy Nomos, 2013). Założycielka Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, the Academy of Learned Societies in the Social Sciences oraz członkini zarządu Centrum Realizmu Krytycznego. W 2017 roku otrzymała Doktorat Honoris Causa nadany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za „za wkład w badania nad ontologią człowieka, jako podstawą socjologii, a także oryginalną koncepcję struktury i sprawczości.”.

Profesor M.S. Archer jest autorką jednej z ostatnich syntez teoretycznych przełomu XX i XXI wieku, a jej badania nad morfogenezą podmiotu mają bezpośrednie odniesienie w tematyce XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu („Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”). W swoich pracach rozwija teorię krytycznego realizmu wraz z właściwą mu stratyfikacyjną ontologią podmiotu ludzkiego stanowiącą krytyczną odpowiedź zarówno na założenia teorii racjonalnego wyboru, jak i na zwrot konstruktywistyczny w socjologii. Efektem wieloletnich prac badawczych jest rozwinięcie przez nią podejścia morfogenetycznego jako ram teoretycznych realizmu krytycznego.

Rejestracja

Aby wziąć udział w Zjeździe, należy zarejestrować się w systemie obsługi konferencji Coffee.

Terminy zgłoszeń

Koszt uczestnictwa uzależniony jest od terminu złożenia zgłoszenia.
Szczegóły w regulaminie.

15 marca 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć w charakterze referenta
15 kwietnia 2019 r.
dla osób chcących zgłosić imprezę towarzyszącą
31 sierpnia 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć bez wygłoszenia referatu

Projekt i wykonanie — fenomeno.pl