Lista grup tematycznych Sekcji PTS zaakceptowanych przez Radę Programową

Zapraszamy do zapoznania się z listą grup tematycznych zgłoszonych przez Sekcje PTS i zaakceptowanych przez Radę Programową. 

Rada Programowa Zjazdu rekomenduje, aby osoby zainteresowane organizacją grupy tematycznej regularnej lub nieregularnej międzyośrodkowej zapoznały się wcześniej z listą tematów grup zgłoszonych przez Sekcje PTS w celu zapobiegnięcia ewentualnemu powieleniu tematyki/problematyki już zgłoszonej i zaakceptowanej. 

Szczegółowy opis problematyki poszczególnych grup znajduje się tutaj: 17zjazdpts.uni.wroc.pl/pl/grupy-tematyczne.

Rejestracja

Aby wziąć udział w Zjeździe, należy zarejestrować się w systemie obsługi konferencji Coffee.

Terminy zgłoszeń

Koszt uczestnictwa uzależniony jest od terminu złożenia zgłoszenia.
Szczegóły w regulaminie.

15 marca 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć w charakterze referenta
15 kwietnia 2019 r.
dla osób chcących zgłosić imprezę towarzyszącą
31 sierpnia 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć bez wygłoszenia referatu

Projekt i wykonanie — fenomeno.pl