Komunikat zjazdowy nr 3 - zgłaszanie grup regularnych i nieregularnych międzyośrodkowych

Zapraszamy Członków PTS do zgłoszenia propozycji grup tematycznych regularnych (złożonych z indywidualnych wystąpień) oraz nieregularnych (w których w miejsce indywidualnych referatów pojawiają się inne typy wystąpień, np. panele, okrągłe stoły, stoliki dyskusyjne, sesje posterowe, spotkania z autorami i in.). Grupy mogą obradować w języku polskim i angielskim. Formułując propozycje prosimy pamiętać, że Zjazd odbędzie się pod hasłem „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”.

Hasło to posiada uniwersalny charakter, ustanawia szansę refleksji nad własnym położeniem w ramach wspólnoty, w strukturze podziałów społecznych, w procesach o lokalnym i globalnym charakterze, w życiu politycznym, w konsumpcji i w preferencjach dla wybranych wartości.

Rada Programowa Zjazdu rekomenduje, aby osoby zainteresowane organizacją grupy tematycznej zapoznały się wcześniej z listą tematów grup zgłoszonych przez Sekcje PTS w celu zapobiegnięcia ewentualnemu powieleniu tematyki/problematyki już zgłoszonej i zaakceptowanej. 

Lista grup zgłoszonych przez Sekcje PTS i zaakceptowanych znajduje się tutaj: https://17zjazdpts.uni.wroc.pl/pl/aktualnosci/lista-grup-tematycznych-se...

Szczegóły zgłaszania grup tematycznych regularnych i nieregularnych międzyośrodkowych znajdują się w załączniku. 
 

Załączniki: 

Rejestracja

Aby wziąć udział w Zjeździe, należy zarejestrować się w systemie obsługi konferencji Coffee.

Terminy zgłoszeń

Koszt uczestnictwa uzależniony jest od terminu złożenia zgłoszenia.
Szczegóły w regulaminie.

15 marca 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć w charakterze referenta
15 kwietnia 2019 r.
dla osób chcących zgłosić imprezę towarzyszącą
31 sierpnia 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć bez wygłoszenia referatu

Projekt i wykonanie — fenomeno.pl