Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność

Hasło „Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność” ma wielką siłę, bo jest kierowane wprost, do każdego i to na wielu poziomach. Dotyczy jednostki, która w świetle codziennych relacji nie pozostaje sama i wraz z innymi stanowi „My”, przy czym podkreślić należy, że istnienie „Ja” i „My” jest możliwe dzięki wyróżnieniu rzeczywistych lub jedynie wyobrażonych, na potrzeby rozumienia rzeczywistości, „onych”, bez których opis społecznego świata jest niemożliwy. Ponadto „Oni” są konieczni, żeby za sprawą podmiotowości kształtować własną tożsamość i określić swoją przynależność.

Personalnie nacechowane „Ja. My. Oni?” posiada uniwersalny charakter, ustanawia szansę na refleksję nad własnym położeniem w ramach wspólnoty, w strukturze podziałów społecznych, w procesach o lokalnym i globalnym charakterze, w życiu politycznym, w konsumpcji i w preferencjach dla wybranych wartości. Podmiotowość, tożsamość, przynależność to zarazem podstawowe kategorie socjologiczne, bez których trudno wyobrazić sobie dziś prowadzenie badań i analiz.

Hasło wrocławskiego Zjazdu umożliwia rekrutację do czynnego udziału przedstawicielom wszystkich socjologicznych subdyscyplin i przedstawicielom pokrewnych nauk, to hasło jest dosłownie dla wszystkich – jak tużpowojenny Wrocław dla terytorialnie i kulturowo zróżnicowanych osadników, jak współczesny Wrocław ”Miasto Spotkań”. Hasło Zjazdu umożliwia nowe spojrzenie na integrację i konflikty, na kapitały i wartości, na różne oblicza wielokulturowości i konsekwencje współczesnych migracji, na boje o ład społeczny i style życia, na tożsamość i stan polskiej socjologii, na rolę socjologów we współczesnym świecie, na stare i nowe problemy społeczne, na uchylanie bądź stanowienie granic we wszystkich obszarach zainteresowań i poznania, wreszcie – na złożoności współczesnego świata z socjologicznej perspektywy.

Organizatorzy wyrażają przekonanie, że uczestnicy Zjazdu zgłoszą  inne jeszcze propozycje, wykraczające poza wspomniane tu zakresy. Potwierdzi to inspirująca funkcja hasła „Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność” i będzie wpisywać się w osiągnięcia XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu.

Aktualności

2018 | 05 | 07

Margaret S. Archer, brytyjska profesor socjologii, absolwentka London School of Economics oraz Ecole Pratique des Hautes Etudes w Paryżu, wykładała w University of Cambridge, London School of Economics, University of Reading, a w 1979 uzyskała tytuł profesorski w University of Warwick, kierowała również Centrum Badań nad Ontologią Społeczną w Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Pierwsza przewodnicząca-kobieta Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego w latach 1986-1990.

czytaj dalej
2018 | 02 | 26

Zapraszamy do składania propozycji wydarzeń towarzyszących XVII Ogólnopolskiemu Zjazdowi Socjologicznemu we Wrocławiu.

W programie Zjazdu przewidziano czas na wydarzenia towarzyszące w godzinach od 17:30 do 19:00 w dniach 11, 12 i 13 września (środa, czwartek, piątek) oraz w ostatni dzień Zjazdu, w sobotę 14 września od 13:30.

Komitet Organizacyjny jest otwarty na wydarzenia proponowane także w innych godzinach i dołoży wszelkich starań, by pomóc osobom zgłaszającym w udanej organizacji wydarzenia towarzyszącego.

czytaj dalej

Rejestracja

Aby wziąć udział w Zjeździe, należy zarejestrować się w systemie obsługi konferencji Coffee.

Terminy zgłoszeń

Koszt uczestnictwa uzależniony jest od terminu złożenia zgłoszenia.
Szczegóły w regulaminie.

15 marca 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć w charakterze referenta
15 kwietnia 2019 r.
dla osób chcących zgłosić imprezę towarzyszącą
31 sierpnia 2019 r.
dla osób chcących uczestniczyć bez wygłoszenia referatu

Projekt i wykonanie — fenomeno.pl